Περιγραφή

.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κωδικός

MAR 2 LT

Χωρητικότητα

Χρώμα

Στόμιο