Περιγραφή

.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κωδικός

L10983

Χωρητικότητα

Χρώμα

Στόμιο